Оцінка впливів на навколишнє середовище ОВНС

     ОВНС - є обов'язковим розділом в складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів, а також може бути необхідний і на етапі містобудівної документації.

     Матеріали надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати результати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище (далі - навколишнє середовище) та обгрунтовувати допустимість планованої діяльності.

     Основні завдання ОВНС це:

загальна характеристика існуючого стану території району і майданчика (траси) будівництва або їх варіантів, де планується здійснити плановану діяльність;
розгляд і оцінка екологічних, соціальних і техногенних факторів, санітарно-епідемічної ситуації конкурентно-можливих альтернатив (у тому числі технологічних і територіальних) планованої діяльності та обгрунтування переваг обраної альтернативи та варіанта розміщення;
виявлення основних факторів і видів негативного впливу у зв'язку з реалізацією планованої діяльності: забруднення атмосферного повітря, акустичний вплив, вплив на геологічне середовище, забруднення поверхневих і підземних вод, забруднення грунтів, загальний екологічний вплив;
визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;
прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів;
розробка рекомендацій та заходів щодо обмеження або нейтралізації всіх основних видів впливів з урахуванням сучасних досягнень в цій області, використання ресурсозберігаючих технологій, систем захисту навколишнього середовища тощо;
складання "Заява про екологічні наслідки діяльності".

      Для вирішення поставлених завдань і створення матеріалів ОВНС нашою компанією проводиться комплекс екологічних досліджень з оцінки впливу планованого об'єкта на компоненти навколишнього середовища, а саме:
оцінка можливого забруднення атмосферного повітря;
оцінка акустичного впливу;
оцінка впливу запланованої діяльності на поверхневі і підземні води;
оцінка можливого впливу на грунтовий та рослинний покрив
оцінка рекреаційного впливу на прилеглі території;
оцінка екологічних ризиків;
розробка природоохоронних заходів, що сприяють зниженню негативних наслідків.
представлення інтересів Замовника під час проведення громадських слухань та обговорень проектованої діяльності.

  Вартість послуг визначається в індивідуальному порядку.

                                                          Ми будемо раді співпраці з Вами!
 

КОНТАКТИ

  +38 (073) 159-91-31
  

    skype : ecoproject_kiev

  info@ecoproject.com.ua, ecoproject.kiev@gmail.com


  Україна 03124 м. Київ вул. Василенко Миколи 7а

                  
SPRAVKA.UA - Бизнес-Каталог товаров и услуг Украины
Рейтинг@Mail.ru