Екологічний аудит

         Екологічний аудит - систематичний документальний процес перевірки, який полягає в отриманні об'єктивним шляхом та оцінці - свідоцтв аудитування.

        Екологічний аудит включає до себе збір та об'єктивну оцінку доказів для встановлення відповідності певних видів діяльності ( заходів, умов, систем управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань) вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.  

        Екологічний аудит проводиться за вимогами державних органів (у встановлених законодавством випадках) або за ініціативою підприємства для отримання науково - обґрунтованих рекомендацій по раціональному природокористуванню і охороні навколишнього середовища, підвищенню їх ефективності на рівні, відповідному вимогам законодавства, при необхідності модернізації виробничого і/або технологічного процесів та ін.
          Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення виконання законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища в процесі господарської і іншої діяльності. 
         До основних цілей і завдань в області екологічного аудиту, з урахуванням міжнародної практики, відносяться:
-    збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об'єкту екологічного аудиту і формування на її основі виводів екологічного аудиту;
-    встановлення відповідності об'єктів екологічного аудиту вимогам законодавства по охороні навколишнього природного середовища і іншим критеріям екологічного аудиту;
-    оцінка впливу діяльності об'єкту екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища;
-    оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, які робляться для охорони навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного аудиту;
-    сприяння суб'єктам господарської діяльності в самостійному регулюванні своєї екологічної політики, формуванні пріоритетів по здійсненню попереджувальних заходів, направлених на виконання екологічних вимог, норм і правил;
-    створення інструменту реалізації основних напрямів регулювання природокористування і забезпечення стійкого розвитку;
-    інтеграція діяльності в області охорони навколишнього середовища з іншими сферами діяльності.
         В тому випадку, коли екологічний аудит здійснюється за замовленням суб'єктів господарської діяльності на добровільній основі - за замовленням ініціаторів (промислових підприємств і компаній, міжнародних фінансових організацій і приватних інвесторів) - для отримання об'єктивної оцінки екологічних аспектів діяльності підприємства (зокрема, при плануванні, виборі оптимальної стратегії розвитку, оцінці доцільності передбачуваних інвестицій), результати екологічного аудиту є основою для ухвалення рішення:
-    про відповідність і/або невідповідність діяльності підприємства існуючим нормативним вимогам;
-    про ефективність існуючої системи екологічного управління;
-    про величину потенційних екологічних ризиків і значущості їх потенційних наслідків;
-    про еколого - економічну ефективність заходів, що здійснюються та мають бути реалізовані.

    Фахівці нашої компанії проводять комплекс робіт з наступних напрямків:

-    комплексний екологічний аудит господарської діяльності на відповідність вимогам природоохоронного законодавства;
-    екологічний аудит господарської діяльності підприємства в області охорони атмосферного повітря;
-    екологічний аудит господарської діяльності підприємства в області охорони поверхневих і підземних вод;
-    екологічний аудит господарської діяльності підприємства в області поводження з небезпечними відходами;
-    екологічний аудит плати за негативний вплив на навколишнє середовище (збір за забруднення, штрафні санкції);
-    екологічний аудит дотримання господарським суб'єктом ліцензійних вимог і умов (може бути проведений при отриманні ліцензії на діяльність по збору, використанню,  знешкодженню, транспортуванню і розміщенню відходів);
-    екологічний аудит при сертифікації продукції за екологічними вимогами;
-    екологічний аудит інвестиційних проектів;
-    екологічний аудит при реалізації міжнародних інвестиційних проектів;
-    оціночний аудит існуючої системи екологічного менеджменту підприємства на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO14001:2006 "Системи екологічного керування. Вимоги і настанови по застосуванню" (ISO 14001:2004, IDT). 
    Замовивши проведення екологічного аудиту в нашій компанії, ви отримаєте детальний звіт про екологічний стан вашого підприємства і аудиторський висновок, що відповідає  українському та міжнародному законодавству.

  Для отримання більш детальної інформації Вам необхідно зв'язатися з нами.

                                                          Ми будемо раді співпраці з Вами!

КОНТАКТИ

  +38 (073) 159-91-31
  

    skype : ecoproject_kiev

  info@ecoproject.com.ua, ecoproject.kiev@gmail.com


  Україна 03124 м. Київ вул. Василенко Миколи 7а

                  
SPRAVKA.UA - Бизнес-Каталог товаров и услуг Украины
Рейтинг@Mail.ru