Екологічна експертиза

      Екологічна експертиза -  грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

      Проведення державної екологічної експертизи проектної документації щодо об"єктів будівництва  виконується з урахуванням громадської думки, особливо по об’єктах підвищенної громадської уваги , а саме ресурсоємких, багатовідходних, потребуючих зайняття значних територій цінних сільськогосподарських угідь чи знесення великих площ зелених насаджень, радіаційно чи хімічно небезпечних, з негативним екологічним іміджем.

       На підставі ст. 14 Закону України «Про екологічну експертизу» об’єктами екологічної експертизи являються інвестиційні проекти, ТЕО і розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств, документація по перепрофілюванню діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, а також документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів та речовин.

     Екологічна експертиза є невід’ємною складовою частиною Комплексної державної експертизи. При проведенні еколого-експертної діяльності фахівці природоохоронних органів користуються положеннями Закону України «Про інвестиційну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 483 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи» (особливу увагу приділяючи вимогам п. 10 зазначеного Порядку, згідно з якими проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом міністрів України, забезпечуються Центральною службою Укрінвестекспертизи із здійсненням держекоекспертизи еколого-експертним підрозділом центрального апарату Міністерства. Проведення комплексної держекоекспертизи інших інвестиційних програм і проектів забезпечується місцевими службами Укрінвестекспертизи із проведенням державної екологічної експертизи, відповідно, еколого-експертними підрозділами органів Міністерства на місцях).

    На підставі ст.13 Закону України «Про екологічну експертизу» здійснення державної екологічної експертизи є обов’язковим для видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554.

      В інших випадках проектні матеріали розглядаються з урахуванням конкретної ситуації, масштабів очікуваних від запланованої діяльності впливів, а також потенційного відношення до «об’єктів підвищеної громадської уваги» та об’єктів з негативним екологічним «іміджем». Відповідно до рекомендацій щодо еколого-експертного розгляду органами Міністерства природи документації стосовно «об’єктів підвищеної громадської уваги», затверджених Мінприроди України від 08.12.2006 року, зусилля замовника по врахуванню громадських інтересів мають приводити до знаходження взаємоприйнятного для усіх сторін консенсусу, шляхом розумних компромісів зацікавлених сторін, що повинно відображатися у відповідному розділі матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).


КОНТАКТИ

  +38 (073) 159-91-31
  

    skype : ecoproject_kiev

  info@ecoproject.com.ua, ecoproject.kiev@gmail.com


  Україна 03124 м. Київ вул. Василенко Миколи 7а

                  
SPRAVKA.UA - Бизнес-Каталог товаров и услуг Украины
Рейтинг@Mail.ru