Розробка і впровадження екологічних програм

     Роки незалежності в Україну стали роками освіти і становлення абсолютно нової державної системи забезпечення екологічної безпеки, управління охороною навколишнього середовища та природокористуванням - добре організованою і територіально розгалуженої системи виконавчих органів в області охорони навколишнього середовища держави Україна.
     Це забезпечило формування і послідовну реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.
     Однак протягом багатьох десятиліть в Україні складалася переважно сировинна система природокористування з екстремально високими техногенними навантаженнями на навколишнє середовище.
     Тому кардинального поліпшення екологічної ситуації поки не відбулося, і вона як і раніше характеризується деградацією природних систем, що веде до дестабілізації біосфери, втрати її здатності підтримувати якість навколишнього середовища, необхідне для життєдіяльності суспільства.
     Реформування всіх галузей національної економіки стало основою зміни ставлення до використання природних ресурсів, здійснення соціально-економічного розвитку з урахуванням збереження навколишнього середовища.

     Сьогоднішні реалії такі, що без енергозберігаючих технологій, модернізації процесів спрямованих на вирішення завдань з охорони навколишнього середовища, власники підприємств зіткнуться в майбутньому з непередбаченими витратами і ризиками пов'язаними, як з порушенням законодавства України, так і з непоправною шкодою навколишньому середовищу.

     Екологічна програма - розроблений інтелектуальний комплекс, спрямований на вирішення конкретних проблем і завдань, пов'язаних з впливом на навколишнє середовище.
     Фахівці нашого підприємства в найкоротші терміни, з урахуванням сучасних вимог як українського, так і міжнародного екологічного законодавства, розроблять і впровадять у виробничий процес і соціум підприємства програми по таким напрямам:
- енергозбереження,
- мінімізація впливу на екологічне середовище господарсько-виробничої діяльності,
- складання паливно-енергетичного балансу (ПЕБ), який є основою для інвентаризації викидів, а також незмінно при вирішенні задач відтворення паливно-сировинної бази (оптимізація паливних балансів допоможе і в складанні екологічних, інвестиційних, інноваційних та інших прогнозів розвитку компанії),
- оціночна і деталізована інвентаризація викидів (парникових газів) за пріоритетними категоріями джерел і на найбільш енергоємних підприємствах,
- інвестиційні пропозиції та випуск каталогу інвестиційних енерго - ефективних проектів,
- незалежна експертиза стану Вашого підприємства,
- серія семінарів (тренінгів) для колективів підприємств (будь-якої форми власності) з охорони навколишнього середовища, відповідно до вимог міжнародних організацій і українського законодавства;
- спрямована робота з потенційними іноземними інвесторами та державними міністерствами і відомствами із залучення коштів / надання пільг на реалізацію проектів підприємства;
- створення та підтримка розділу Вашого сайту (можливо друкованого чи іншого інформаційного ресурсу), що забезпечує необхідною інформацією про Вашу природоохоронної діяльності / інших завдань Вашого підприємства.

  Для отримання більш детальної інформації Вам необхідно зв'язатися з нами.

                                                          Ми будемо раді співпраці з Вами!

КОНТАКТИ

  +38 (073) 159-91-31
  

    skype : ecoproject_kiev

  info@ecoproject.com.ua, ecoproject.kiev@gmail.com


  Україна 03124 м. Київ вул. Василенко Миколи 7а

                  
SPRAVKA.UA - Бизнес-Каталог товаров и услуг Украины
Рейтинг@Mail.ru